Pædagogik

Pædagogisk referenceramme:

 

Obovej refererer til neuropædagogik og relationspædagogik.

Neuropædagogik handler om, at kende / undersøge hvor en given hjerneskade er set i forhold til hvilke muligheder der er for at videreudvikle den enkeltes færdigheder på et bredt spektre af sociale, fysiske og praktiske færdigheder.

Der er ikke to hjerneskader der er ens - derfor vil der være tale om individuelle problemsæt og handlemåder.

Der vil blive udarbejdet en handleplan og en udviklingstrappe - i samarbejde med brugeren, hvor afsættet er den enkeltes ønsker for fremtiden set i forhold til et realistisk mål.

Samtlige medarbejdere har gennemgået et grundkursus i neuropædagogik.

Der sker en fortløbende uddannelse af neuropædagoger samt samarbejdes med øvrige parter i udredning m.m. med det formål at kunne tilbyde den bedst mulige indsats for det enkelte menneske.

Relationspædagogik tager udgangspunkt i en systemisk og psykodynamisk tankegang.

Pædagogikken vægter samspillet – relationen – mellem mennesker, og den gensidige påvirkning – hvor målet er egen indsigt og anerkendelse, og derved forståelse for egen virkelighed.
Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik | Obovej 7-13, 4700 Næstved  | Tlf.: +45 5588 2221 | npc@naestved.dk